Books

Jacobs Stege

A spiritual quest written in Swedish. Arturs debut novel.

Ships out in September!
Language: Swedish
Pages: 930

Huvudkaraktären Jacob hittar i sin strävan efter frihet från en svårsläppt kärlek en väg ut ur den verklighet han föddes in i. Med mysticism som väg och guidad av en kvinnlig tibetansk lama hittar Jacob sätt att se på sig själv, sitt liv och på världen som gör att stegen han tar leder honom genom en allt mer drömlik tillvaro. Likt sin bibliske namne ser Jacob en väg som förbinder himmel och jord. En väg som börjar med att först se på sig själv för att sedan se hur man kan bidra till det större självet. Jacob för anteckningar över sin väg för att om han når sitt mål kunna låta det transformerande ljus han söker hitta vägar ner i den verklighet där han en gång började. Plötsligt verkar gränserna mellan dröm och vaket inte lika tydlig längre. Vad och vem finns på riktigt? Vem är han?

Följ Jacob på hans steg mot uppvaknande i denna andliga skönlitterära berättelse vars kapitel följer korten i tarotens stora arkana, från narren till världen.

 
ISBN: 978-91-987197-1-0
Lassbo Förlag